Hoppa till sidans innehåll

Aktuell terminsinformation hösten 2022


Hösten 2022
Höstterminens lektioner startar lördag den 20 augusti och pågår till och med torsdag den 22 december. Terminen består av totalt 20 lektioner varav två är teorilektioner.

Inga uppehåll görs för helgdagar, dvs ridning även på alla röda dagar.

Teorilektioner
Teorilektionerna planeras in utöver ordinarie ridlektioner och ersätter alltså inte dessa. Det innebär att de kan äga rum på en annan dag än din ordinarie riddag. Teorilektionerna HT-
22 är planerade till vecka 40, dvs 3-9 oktober och vecka 47, dvs 21-27 november.
 
Säker anläggning
Under första veckans lektioner kommer varje ridgrupp utom hopp-specialridgrupperna, ha
en säkerhetsgenomgång kring stall, hästhantering och anläggning. Vi är måna om att
förebygga olyckor. Kunskap ger säkerhet och även anhöriga har obligatorisk närvaro.

Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje
elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler och
ansvarar för att ta del av samt följa de rutiner som finns gällande skötsel av häst/ponny och
utrustning.
Medlemsavgift
Alla ridande på Finntorps Ridskola skall vara medlemmar i Finntorps Ridklubb.
Medlemskapet betalas in en (1) gång per kalenderår till ridklubbens bankgiro 5116-7674:
300 kr för juniorer respektive 400 kr för seniorer (från 20 år och uppåt). Du som inte rider
på ridskolan men ändå vill stödja ridklubben och ridsporten, bli gärna medlem!
Information kring betalning för ridlektioner

Terminsavgiften betalas antingen för hela terminen, dvs 20 gånger, eller genom att vi
erbjuder delbetalning 3 ggr/termin. All ridning betalas, utan anmodan, i förskott till
Finntorps Ridklubbs bankgiro: 5116-7674. Ange ridelevens namn och ridtid, tack!

Vid delbetalning avser första betalningen 4 ridlektioner och görs innan terminen startar,
den andra betalningen avser 10 ridlektioner och skall vara Finntorps Ridklubb tillhanda
senast 30 augusti, den tredje avser 10 ridlektioner som inkluderar de 4 första lektionerna
vårterminen 2023 och skall vara Finntorps Ridklubb tillhanda senast 30 oktober.

Vid eventuell försening tillkommer 60 kr i individuell påminnelseavgift och vi kan inte
erbjuda någon uppsittning före betalning.
Avtal skrivs med myndiga - håll dig informerad om regler
Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje
elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler.
Observera att din anmälan för terminen är bindande för hela terminen. När du har betalt
första ridavgiften har du bokat dig och är betalningsansvarig för hela terminen.

Uppsägning av ridplats
Vill Du avbryta kursen lämnar du en skriftlig uppsägning till Finntorps Ridklubb senast 8
veckor innan terminsstart. Utebliven betalning räknas inte som uppsägning. Om uppsägning
ej sker korrekt faktureras lektionerna enligt gällande prislista. Uppsägning skickas till
ordförande Gabriella Ahlberg Koch: This is a mailto link
Information angående avbokning och igenridning
Avbokning av ridlektion sker snarast möjligt och senast kl 14.00 samma dag som du rider
på vardagar – på lördagar senast kl 07.30.
All avbokning görs till ridinstruktör Anne Ström på sms 070-771 21 91 (oavsett ridgrupp)
och även all bokning av igenridning sker hos Anne Ström på sms/tel 070-771 21 91.

Eleven har möjlighet att rida igen en korrekt avbokad ridlektion inom åtta veckor i mån av
plats och under aktiv betalningsperiod.

Igenridning kan enbart göras i mån av plats och inte alls vid hoppning. Igenridning kan inte
heller göras under terminens första lektionsvecka. För specialridgrupperna sker
igenridning företrädesvis i ordinarie ridgrupper.

Vid långvarig sjukdom har eleven möjlighet att rida igen senare under förutsättning att
läkarintyg kan uppvisas.


Före ridlektion
På informationstavlan i stallet framgår vilken ponny/häst ridinstruktören har tilldelat rideleven.
Hästlistan sätts upp på informationstavlan ca 30 minuter innan lektionen startar.

Varje ridande har ett ansvar att komma i god tid för att borsta, sadla och tränsa sin
tilldelade ponny/häst inför lektion. Tänk på att detta tar olika lång tid beroende bl a på
väderlek. Att göra i ordning sin häst/ponny i lugn och ro påverkar din ridning positivt.


Lektionstid
Lektionen startar från och med att eleverna kommer in i ridhuset, den pågår fram till att
eleverna ställer upp på medellinjen och sitter av. Upp- och avsittning ingår i lektions-tiden,
likaså korrigering av utrustning. Detta tar olika lång tid beroende på ryttarnas rutin.


Säkerhet utrustning
Alla elever skall ha en godkänd ridhjälm samt ridsko eller stövel med klack. Det finns ett
antal hjälmar i olika storlekar för utlåning på ridskolan.

Skyddsväst skall användas av ridelever upp till 18 år vid hoppning/bomarbete samt vid
uteritt. Ridskolan rekommenderar alla ridelever att använda skyddsväst vid all typ av
ridning. Det finns ett antal skyddsvästar i olika storlekar för utlåning på ridskolan.

Vid varje lektion gör ridinstruktören en utrustningskontroll av varje ekipage. Det innebär
att ridinstruktören kontrollerar att sadel, träns och ev benskydd m.m. sitter korrekt.

Försenade lektioner
➢ Ibland inträffar att lektioner blir försenade – vanligaste orsaken är att någon gjort en
ofrivillig avsittning – vi ber om Er förståelse avseende detta.


Alla i ridhuset är levande varelser – såväl elever, hästar, instruktörer som publik!
När du har betalt in terminens första ridavgift innebär det att du har tagit del av
ovanstående information och accepterar dessa regler.
Har du frågor – tala med din instruktör! Har du synpunkter – kontakta ridklubben!
Uppdaterad: 25 OKT 2022 04:31 Skribent: Alexandra Munksgaard

Postadress:
Finntorps RK - Ridsport
Gabriella Ahlberg Koch, Parkgatan 26
64161 Valla

Besöksadress:
Finntorps Gård
64291 Flen

Kontakt:
Tel: 0703357705
E-post: gabriellak665@gmail....

Se all info